เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องนับคน เครื่องนับจำนวนคน ตู้เก็บกุญแจ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก

��������������������������������������������������� 1������ 2������ 3������ 4������

เครื่องเจาะกระดาษ , เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ , เครื่องเจาะกระดาษ 1รู 2รู 3รู 4รู , อะไหล่ , เข็มเจาะ , แผ่นรองพลาสติก , Disk , Punch 
แสดง 1-12 จาก 13 รายการ